Services

 

บริการวางระบบบัญชี


      จากการที่บริษัทได้มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี, วางแผนภาษีอากรในหลายประเภทธุรกิจ จึงมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการพร้อมให้คำแนะนำระบบบัญชีผังทางเดินเอกสารรวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกิจการ, การวางแผนต้นทุนและการวางแผนการผลิตจะทำให้กิจการกำหนดราคาขายสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ บริษัทยินดีให้บริการกับทุกขนาดธุรกิจเพื่อผลทางด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

<กลับ

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP